Blog


Cieľ flexibilnosti LED

 

Cieľ flexibilnosti LED

Cieľom flexibility v odvetví svetla s LED diódami je možnosť meniť alebo upraviť operácie v núdzi. Zákazníci budú vo všeobecnosti potrebovať flexibilný dodávateľ LED trubice, aby zvládli štyri perspektívy, a to flexibilitu produktu alebo služby, pružnosť mixu, flexibilitu objemu a flexibilitu dodávania.

led ziarovka

Flexibilita produktu alebo služby sa vzťahuje na rôzne produkty a služby.

Pružnosť mixu sa vzťahuje na širokú škálu alebo zmes produktov a služieb.

Flexibilita objemu pokrýva rôzne objemy alebo objemy produktov a služieb.

Flexibilita dodávky sa vyrovná rôznym dobám dodania.

  1. Flexibilita produktu alebo služby.

Flexibilita produktu alebo služby je schopnosťou dodávateľa ponúkať nové produkty a služby. V maloobchode s led žiarovka LED žiarovkami by to mohlo znamenať ponúkanie nových svetelných produktov LED PAR alebo osvetľovacích riešení LED pre domácnosti. Výrobcovi by to mohlo znamenať jeho schopnosť vyrábať nové modely založené na súčasných zdrojoch. Veľkému predajcovi by to mohlo znamenať nové prepravné riešenie pre dávkové objednávky LED svetelných produktov.

  1. Flexibilita zmesi.

Pružnosť mixu sa vzťahuje na schopnosť operácie predstaviť širokú škálu mixových produktov a služieb. Vo všeobecnosti väčšina organizácií produkuje viac ako jeden produkt alebo službu. V skutočnosti väčšina operácií nevytvára diely výlučne na jediný výrobok alebo službu, pretože produkty alebo služby nie sú v dostatočne vysokých objemoch. Inými slovami, činnosti organizácií budú musieť spracovať viac ako jeden typ produktu alebo služby a ich výroba sa bude meniť z jednej činnosti na druhú. Napríklad led ziarovky predajcovia obchodov s LED diódami môžu zákazníkom predstaviť podrobnosti o výrobkoch. Technici odpovedia na otázky týkajúce sa produktov slnečného svetla LED. Centrum zákazníckych služieb je schopné zvládnuť celý rad sťažností. Veľkoobchod s LED svetlom PAR musí ponúknuť dostatočne širokú škálu produktov na riešenie dopytu od maloobchodníkov. Výrobcovi je výrobca schopný splniť požiadavky zákazky.

  1. Flexibilita objemu.

Flexibilita objemu odkazuje na schopnosť organizácie zmeniť svoju úroveň výstupu alebo služby. Vzhľadom na kolísavý dopyt po produktoch a službách bude väčšina organizácií musieť upraviť svoju úroveň produkcie tak, aby vyhovovala požiadavkám zákazníkov. Ak dodávateľ LED svetla jednoducho ignoruje kolísanie dopytu a udržiava svoju činnosť na konštantnej úrovni, bude trpieť veľkou stratou spokojnosti zákazníka.

V dobrej praxi je obchod s LED diódami dostatočne flexibilný, aby ponúkol širokú škálu služieb, keďže dopyt sa bude každý deň meniť. Okrem toho sa bude musieť zaoberať nepredvídateľným dopytom po službách aplikačných metód výrobkov. Podobne objednávka určitých produktov s LED žiarovkami sa bude meniť od mesiacov po mesiace a výrobca bude musieť podľa potreby upraviť výrobu. Veľkoobchodník je dostatočne flexibilný na to, aby sa vyrovnal s rôznymi aktivitami, pretože požiadavka zákazníka sa v priebehu celého roka líši.

  1. Flexibilita doručenia

V odvetví osvetlenia LED sa flexibilita dodávky vzťahuje na možnosť zmeny časovania doručovacej služby. Vo všeobecnosti to znamená, že organizácia je schopná poskytnúť potrebné produkty alebo služby skôr, než sa predpokladalo. Tiež sa týka schopnosti vyhnúť sa oneskorenému doručeniu.

V obchode s diódami LED diódy môže flexibilita dodávky znamenať schopnosť uspokojiť nespokojného zákazníka tým, že dodá tovar, ktorý nie je skladom. Toto je flexibilita riešenia mimoriadnych prípadov. Dodávateľ svetla s diódami LED PAR by mohol v niektorých naliehavých prípadoch prepracovať svoje pravidelné dodávateľské služby svojim predajcom. Ak zákazník umiestni naliehavú objednávku, výrobca solárnych svietidiel LED by mohol potrebovať prispôsobiť svoj výrobný plán, aby spěšnil konkrétny príkaz, aby splnil špeciálne potreby svojich zákazníkov.

Flexibilita je pri operácii veľmi dôležitá. Vytvorenie flexibilnej prevádzky je rozhodujúce pre úspech organizácie s LED diódami. Môže priniesť výhody interným zákazníkom v rámci spoločnosti.

Flexibilita urýchľuje reakciu.

V odvetví ľahkých LED diód ponúka schopnosť ponúknuť rýchle služby dostatočne flexibilné operácie. Napríklad ak náhle veľa zákazníkov príde do obchodu s LED diódami na prepravu, obchod je dostatočne flexibilný, aby časom zvýšil pokladníkov. V tomto prípade môže znížiť nespokojnosť zákazníka s dlhým frontom na platbu.

Flexibilita šetrí čas.

Vo sklade veľkoobchodníkov s LED žiarovkami musia pracovníci riešiť rôzne zásielky. Každá objednávka je nezávislým prípadom s nezávislými potrebami. Pracovníci skladu nemôžu mať čas na spracovanie jednotlivých objednávok. Sú dostatočne flexibilné, aby sa rýchlo prispôsobili, aby sa zabránilo oneskorenej dodávke objednávky. Musia dostatočne pracovať a nemusia strácať čas na zariadenia, ktoré prinášajú ďalšiu objednávku. Čas skladového zdroja LED osvetlenia ušetrí, pretože je dostatočne flexibilný na prechod z jednej úlohy na ďalšiu.

Flexibilita udržuje spoľahlivosť.

Vnútorná flexibilita je kľúčovou schopnosťou vyhnúť sa neočakávaným udalostiam z narušenia plánov organizácie. Môže pomôcť udržať aktivity podľa plánu. Napríklad, ak sa stroj výrobcu svetiel LED diódy rozpadne, bežné operácie na výrobnej linke sa pokazia. LED časti solárneho svetla, ktoré sa mali podrobiť rutinným výrobným činnostiam, sa budú musieť meniť. Zrušenie alebo oneskorenie výroby spôsobí veľkú stratu výrobcovi. Ak je výrobca dostatočne flexibilný, je schopný znížiť narušenie tým, že má ďalšiu výrobnú linku pokračovať vo výrobe. Tiež by mali mať možnosť technikov na svetelnú signalizáciu LED čo najskôr opraviť poškodený stroj.


Vzťah medzi chorobami dieťaťa a srdcovou chorobou 15.08.2019
Ktorý High Power Boat Spotlight je najlepší? 15.08.2019
Udalosti a atrakcie, ktoré nesmú chýbať pri cestovaní do Nemecka 15.08.2019
10 najlepších európskych plavieb 15.08.2019
Informácie o aplikácii zubnej dyhy 15.08.2019
Ako plán na liečbu nočnej neuropatie umiestnite hojdačka späť do môjho kroku 15.08.2019
Disney World Magic Obzvlášť pre seniorov 15.08.2019
Instant domáce prostriedky pre zlý dych, ktoré by ste nemali používať 15.08.2019
Invisalign - dáva vám lepší a rovnejší úsmev 15.08.2019
Cieľ flexibilnosti LED 15.08.2019
Štvrtý júlový myšlienok na párty s hviezdou 15.08.2019
Ako nájsť strateného psa a udržať si ho doma navždy 15.08.2019
Bezpečnosť vozidla spätne vyvolá 15.08.2019
Ako zaobchádzať s rozpadom - to nemusí nutne znamenať koniec 15.08.2019
Ako jazdiť na motocykli v daždi 15.08.2019
Zapálené guma - prehľad 15.08.2019
Asi niektoré výhody LED pasik svetla 15.08.2019
Ohňostroje a oslavy a duše 15.08.2019
Čo hľadať v dodávateľovi zubného zariadenia 15.08.2019
Dovolenka vo Vietname 15.08.2019